Thai | English | 中文

สิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติม


สระว่ายน้ำ

รูปแบบ สี่เหลี่ยมผืนผ้า
ขนาด 4 x 6 ม.
ลึก 1.00-1.20 ม.
พื้นที่รวม 30 ลบ.ม.
ราคา 550,000.00 บาท
รูปแบบ สี่เหลี่ยมผืนผ้า
ขนาด 4 x 8 ม.
ลึก 1.00-1.40 ม.
พื้นที่รวม 45 ลบ.ม.
ราคา 850,000.00 บาท
รูปแบบ สี่เหลี่ยมผืนผ้า
ขนาด 6 x 8 ม.
ลึก 1.20-1.60 ม.
พื้นที่รวม 68 ลบ.ม.
ราคา 990,000.00 บาท
รูปแบบ สี่เหลี่ยมผืนผ้า
ขนาด 8 x 12 ม.
ลึก 1.20-1.80 ม.
พื้นที่รวม 135 ลบ.ม.
ราคา 1,500,000.00 บาท
รูปแบบ ฟรีฟอร์ม
ขนาด 6 x 12 ม.
ลึก 1.20-1.80 ม.
พื้นที่รวม 100 ลบ.ม.
ราคา 1,400,000.00 บาท
รูปแบบ รูปร่าง "L"
ขนาด 4 x 6 x 15 ม.
ลึก 1.00-1.44 ม.
พื้นที่รวม 85 ลบ.ม.
ราคา 1,250,000.00 บาท
รูปแบบ อย่างสง่าผ่าเผย
ขนาด 8 x 15 ม.
ลึก 1.20-1.80 ม.
พื้นที่รวม 180 ลบ.ม.
ราคา 1,850,000.00 บาท

เรือนเก็บของ

สิ่งปลูกสร้าง เรือนเก็บของ
รูปแบบ ที่เก็บของ
ขนาด 31 ตร.ม.
ราคา 310,000 บาท
สิ่งปลูกสร้าง เรือนหลังนอก
รูปแบบ ที่ซักรีดและเก็บของ
ขนาด 46 ตร.ม.
ราคา 460,000 บาท