Thai | English | 中文

แบบบ้านเมลานี


* ราคาบ้านรวมค่าระบบไฟฟ้า กระเบื้อง เครื่องสุขภัณฑ์ และเครื่องครัวเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่รวมค่ารั้วบ้าน ระบบน้ำประปาหรือบ่อน้ำ ผู้ซื้อสามารถเลือกรูปแบบของรั้วบ้านและระบบน้ำตามที่ต้องการได้ ซึ้งราคาเหล่านี้จะแตกต่างกันไปตามรูปแบบที่ผู้ซื้อต้องการ

แบบบ้าน :
เบสิค 2-2
ห้องนอน :
2
ห้องน้ำ :
2
ที่จอดรถ :
1
ราคา :
1,950,000.00 บาท
แบบบ้าน :
ใหญ่ 3-2
ห้องนอน :
3
ห้องน้ำ :
2
ที่จอดรถ :
2
ราคา :
2,850,000.00 บาท
แบบบ้าน :
ไทยขนาดสระว่ายน้ำ
ห้องนอน :
3
ห้องน้ำ :
2
ที่จอดรถ :
1
ราคา :
3,350,000.00 บาท
แบบบ้าน :
ยุโรป
ห้องนอน :
2
ห้องน้ำ :
2
ที่จอดรถ :
1
ราคา :
3,950,000.00 บาท
แบบบ้าน :
หรูหราและสระว่ายน้ำ
ห้องนอน :
3
ห้องน้ำ :
2
ที่จอดรถ :
2
ราคา :
4,250,000.00 บาท
แบบบ้าน :
ยุโรป
ห้องนอน :
2
ห้องน้ำ :
2
ที่จอดรถ :
1
ราคา :
4,380,000.00 บาท
แบบบ้าน :
ยุโรป
ห้องนอน :
3
ห้องน้ำ :
2
ที่จอดรถ :
1
ราคา :
6,200,000.00 บาท
แบบบ้าน :
อเมริกัน
ห้องนอน :
2
ห้องน้ำ :
2
ที่จอดรถ :
2
ราคา :
7,140,000.00 บาท
แบบบ้าน :
ตะวันตกและสระว่ายน้ำ
ห้องนอน :
4
ห้องน้ำ :
4
ที่จอดรถ :
2
ราคา :
7,600,000.00 บาท
แบบบ้าน :
ไทย-ตะวันตก
ห้องนอน :
3
ห้องน้ำ :
3
ที่จอดรถ :
2
ราคา :
7,800,000.00 บาท
แบบบ้าน :
อเมริกัน
ห้องนอน :
3
ห้องน้ำ :
3
ที่จอดรถ :
2
ราคา :
8,150,000.00 บาท
แบบบ้าน :
อเมริกัน
ห้องนอน :
3
ห้องน้ำ :
3
ที่จอดรถ :
2
ราคา :
8,400,000.00 บาท
แบบบ้าน :
ไทย-ตะวันตก
ห้องนอน :
4
ห้องน้ำ :
2
ที่จอดรถ :
2
ราคา :
8,950,000.00 บาท
แบบบ้าน :
อเมริกัน
ห้องนอน :
8
ห้องน้ำ :
4
ที่จอดรถ :
2
ราคา :
9,500,000.00 บาท